شرایط استفاده

لوگو ربات مدیریت شبکه های اجتماعی فراگیر

در هنگام استفاده از این ابزار ها می بایست این موارد را رعایت کنید

  • قوانین کشور تابعه را می بایست بپذیرید
  • از ابزار ها برای سو استفاده های مالی، اخلاقی، سیاسی استفاده نکنید