اتصال کانال یا گروه بله به ربات فراگیر

برای اینکه به بله مطلب بفرستید مراحل زیر را بروید:

  1. وارد بات پدر بله شوید ble.ir/botfather
  2. یک ربات دلخواه بسازید مشخصات آن مهم نیست.
  3. ربات اختصاصی را در کانال یا گروه خود از نسخه های موبایل ادمین کنید و دسترسی های لازم را بدهید.
  4. وارد ربات فراگیر شوید و در بخش تنظیمات – افزودن کانال بر روی گزینه بله را کلیک کنید
  5. در فرم ظاهر شده شناسه کانال عمومی یا خصوصی خود را بزنید و توکن ربات اختصاصی را بنویسید و یک نام دلخواه بدهید.
  6. ثبت کنید و از ابزار لذت ببرید.

نکات

  • از همین ربات میتوانید برای کانال های دیگر نیز استفاده کنید تنها کافیست از مرحله 3 به بعد با اطلاعات بات قبلی ادامه دهید.
  • برای دریافت شناسه کانال یا گروه خصوصی از ربات ble.ir/fgetchatbot استفاده کنید.
  • پس از افزودن این ربات و مدیر کردن آن و دسترسی خواندن دادن به همه پیام ها، یک پیام در گروه یا کانال بفرستید ربات شناسه را برای شما میفرستد و پس از آن ربات را جهت جلوگیری از هرزنگاری خارج کنید. یا اگر در کانال ها به مشکل خوردید و چیزی نمایش نداد. یک پیام از کانال را به ربات فوروارد کنید.