راهنما میانبر

میانبر چیست؟

یک ویژگی است که به شما کمک می کند دکمه هایی بسازید برای ارسال سریعتر با انتخاب های از پیش تعیین شده فرم های ربات فراگیر. برای نمونه اگر شما معمولا به سه کانال خاص پیام می فرستید تنها با ساخت یک میانبر سفارشی می توانید دفعه بعد تنها با زدن یک دکمه ربات را آماده فرستادن مطلب کنید و سپس مطلب خود را بفرستید.

روش ساخت:

  1. برای بار نخست وارد بخش فرستادن مطلب شوید
  2. فرم را به طور کامل و دقیق پر کنید.
  3. در بخش میانبر یک کلمه انگلیسی بدون فاصله بنویسید. این واژه عنوان میانبر شما برای تمایز بین گزینه ها خواهد بود
  4. دکمه ادامه را بزنید.
  5. اکنون میانبر می بایست ساخته شده باشد. و دفعه بعد آن را در بیشتر بخش های ربات ببینید.

پاک کردن میانبر:

  1. برای این کار به بخش تنظیمات رفته
  2. بر روی گزینه میانبر کلیک کنید
  3. روی دکمه مربوط به میانبری که میخواهید پاک کنید کلیک کنید.