راهنما اتصال سرویس گپ به ربات فراگیر

چگونه کانال یا گروهی از پیام رسان گپ را به ربات فراگیر متصل کنم؟

اگر کانال خود را پرتال کسب و کار دریافت کردید این اطلاعات را از داخل پرتال کسب و کار پیام رسان گپ به نشانی my.gap.im دریافت کنید. در غیر این صورت این برگه را بخوانید

چند نکته درباره اتصال سرویس

  1. شناسه کانال خود را با @ وارد کنید. به بزرگی و کوچکی شناسه دقت کنید
  2. توکن را در جای خود قرار دهید و در صورت تغییر در توکن باید دوباره اقدام به ثبت کانال کنید.
  3. عنوان نمایشی اهمیتی ندارد تنها به جهت نمایش برای شما می باشد پس چیزی انتخاب کنید که در فهرست کانال ها بتوانید پیدا کنید.