اتصال توییتر به ربات فراگیر

گام های اتصال توییتر به فراگیر:

  1. در صورتیکه هنوز توییتر فیلتر است، فیلتر شکن را روشن کنید.
  2. وارد ربات فراگیر شوید و در بخش تنظیمات روی دکمه افزودن کانال بزنید و سپس روی گزینه توییتر کلیک کنید.
  3. در صفحه ظاهر شده روی دکمه اتصال کلیک کنید.
  4. در صفحه ظاهر شده با مشخصات صفحه توییتر خود وارد شوید و اتصال ربات رسمی فراگیر در توییتر به صفحه خود را بدهید
  5. منتظر بازگشت به صفحه پایانی شوید.

نکات

  • نوشته و تصویر پشتیبانی می شود
  • از رشته توییت پشتیبانی می شود
  • پس از اتصال دیگر نیاز به فیلتر شکن نیست
  • هیچ محدودیتی برای اتصال به صفحات ندارید