اتصال فراگیر به کانال و گروه تلگرام

برای اینکه به تلگرام مطلب بفرستید مراحل زیر را بروید:
1⃣ وارد بات پدر تلگرام شوید t.me/botfather
2⃣ یک ربات دلخواه بسازید مشخصات آن مهم نیست.
3⃣ ربات اختصاصی را در کانال یا گروه هدف از نسخه های موبایل ادمین کنید و دسترسی های لازم را بدهید.
4⃣ اکنون در همین بخش شناسه کانال یا خصوصی خود را بزنید و توکن ربات اختصاصی را بنویسید و یک نام دلخواه بدهید.
5⃣ ثبت کنید و از ابزار لذت ببرید.
☑ از همین ربات می‌توانید برای کانال های دیگر نیز استفاده کنید تنها کافیست از مرحله 3 به بعد با اطلاعات بات قبلی ادامه دهید.
☑ برای دریافت شناسه کانال یا گروه خصوصی از ربات t.me/fgetchatbot استفاده کنید. پس از افزودن این ربات و مدیر کردن آن یک پیام در گروه یا کانال بفرستید ربات شناسه را برای شما می‌فرستد و پس از آن ربات را جهت جلوگیری از هرزنگاری خارج کنید.