میزبانی وب ارزان در بهترین دیتا سنتر ایران

مجهز به هارد های SSD

10 MB

Storage 10 MB​
Band Width 100 MB
1x FTP
0x Email Account
10x SQL Database
5x Sub Domain
0x Park Domain
0x Addon Domain
1x Domain
Preferred for Catalogue or Business introducing

50 MB

100x FTP
100x اکانت ایمیل
100x SQL بانک اطلاعاتی
نامحدود زیردامنه
5x پارک دامنه
0x دامنه اضافی
1x دامنه

  • 50 MB​ فضا
  • 500 MB پهنای باند
100 MB

100x FTP
100x اکانت ایمیل
100x SQL پایگاه داده
زیر دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
2x دامنه اضافی
3x دامنه

  • 100 MB​ فضا
  • 1000 MB پهنای باند
200 MB

200x FTP
200x اکانت ایمیل
200x SQL پایگاه داده
زیردامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
3x دامنه اضافی
4x دامنه

  • 200 MB​ فضا
  • 2000 MB پهنای باند