میزبانی وب ارزان در بهترین دیتا سنتر ایران

مجهز به هارد های SSD

10 MB

1x FTP
0x اکانت ایمیل
10x SQL بانک اطلاعاتی
5x زیر دامنه
0x پارک دامنه
0x دامنه اضافی
1x دامنه
مناسب برای کاتالوگ، ربات در پیام رسان های ایرانی، معرفی کسب و کار

 • 10 MB​ فضا
 • 100mb پهنای باند
50 MB

100x FTP
100x اکانت ایمیل
100x SQL بانک اطلاعاتی
نامحدود زیردامنه
5x پارک دامنه
0x دامنه اضافی
1x دامنه

 • 50 MB​ فضا
 • 500 MB پهنای باند
100 MB

100x FTP
100x اکانت ایمیل
100x SQL پایگاه داده
زیر دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
2x دامنه اضافی
3x دامنه

 • 100 MB​ فضا
 • 1000 MB پهنای باند
200 MB

200x FTP
200x اکانت ایمیل
200x SQL پایگاه داده
زیردامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
3x دامنه اضافی
4x دامنه

 • 200 MB​ فضا
 • 2000 MB پهنای باند
500 MB 0 موجود است

نامحدود FTP
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
زیردامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
5x دامنه اضافی
6x دامنه

 • 500 MB​ فضا
 • 5000 MB پهنای باند
1 GB 0 موجود است

نامحدود FTP
اکانت ایمیل نامحدود
نامحدود SQL بانک اطلاعاتی
زیردامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دامنه اضافی نامحدود
دامنه نامحدود
مناسب برای شرکت های متوسط، کسب و کار ها و فروشگاه های آنلاین

 • 1024 MB​ فضا
 • 10000 MB پهنای باند