میزبانی وب ارزان در بهترین دیتا سنتر ایران

مجهز به هارد های SSD

10 MB

Storage 10 MB​
Band Width 100 MB
1x FTP
0x Email Account
10x SQL Database
5x Sub Domain
0x Park Domain
0x Addon Domain
1x Domain
Preferred for Catalogue or Business introducing

50 MB

1x FTP
0x Email Account
10x SQL Database
5x Sub Domain
0x Park Domain
0x Addon Domain
1x Domain

  • 50 MB SSD Storage
  • 500MB Bandwidth
100 MB

100x FTP
100x Email Account
100x SQL Database
unlimited Sub Domain
unlimited Park Domain
2x Addon Domain
3x Domain
medium company and business and Online Shopping

  • 100 MB​ Storage
  • 1000 MB Band Width
200 MB

200x FTP
200x Email Account
200x SQL Database
unlimited Sub Domain
unlimited Park Domain
3x Addon Domain
4x Domain
medium company and business and Online Shopping

  • 200 MB​ Storage
  • 2000 MB Band Width