3,000,000تومان

نصب وردپرس
زمان انجام پروژه
7 روز
نسخه برنامه
آخرین نسخه
ضمانت بازگشت
7 روز
4,000,000تومان

راه اندازی فروشگاه آنلاین
زمان انجام پروژه
21 روز
نسخه برنامه
آخرین نسخه
ضمانت بازگشت
7 روز
راه اندازی با کمترین قیمت و حداقل امکانات چهت بهره برداری سریع برای کسب و کار
همراه با بهینه سازی برای پرداخت آنلاین و سایت های کالا یاب مانند ترب