2,100تومان ایران
Semi-Annually
10 MB
حجم 10 MB
پهنای باند یک GB
مناسب برای ساخت بات های ساده و سایت های کوچک
9,000تومان ایران
Semi-Annually
50 MB
حجم 50 MB
پهنای باند 2 GB
مناسب برای ساخت بات های ساده و سایت های کوچک
18,000تومان ایران
Semi-Annually
100 MB
حجم 100 MB
پهنای باند 4 GB
برای سایت های ساده و وردپرس، جوملا، دروپال و ...
35,000تومان ایران
Semi-Annually
200 MB
Space 200 MB
Bandwidth 6 GB
Simple Websites for Wordpress,
85,000تومان ایران
Semi-Annually
500 MB
Space 500 MB
Bandwidth 10 GB