میزبان هاست (MZBN)

سرویس های پیشنهادی

هاست میزبان - هاست رایگان

رایگان

سالیانه

هاست رایگان ایران

 • فضای دیسک: 10 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 100 مگابایت
 • دیتابیس: 5
 • پارک دامنه: 0 عدد
 • دامنه: 1عدد رایگان(سابز)
 • کنترل پنل CPanel

مشاهده پلان ها

12028

سالانه

50 مگ ایران

 • فضای دیسک: 50 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 1024 مگابایت
 • دیتابیس: 100
 • پارک دامنه: 5 عدد
 • دامنه های میزبانی: 1عدد
 • کنترل پنل CPanel

مشاهده پلان ها

20100

سالانه

100 مگ ایران

 • فضای دیسک: 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 2048 مگابایت
 • دیتابیس: 100
 • پارک دامنه: بینهایت
 • دامنه های میزبانی: 2عدد
 • کنترل پنل CPanel

مشاهده پلان ها

30000

سالانه

200 مگ ایران

 • فضای دیسک: 200 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه: 4096 مگابایت
 • دیتابیس: 99999(بی نهایت)
 • پارک دامنه: بینهایت
 • دامنه های میزبانی: 3عدد
 • کنترل پنل CPanel

مشاهده پلان ها(از طریق تیکت)