قرارداد کاربری سایت “میزبان”

آخرین تاریخ بروزرسانی : 1398/09/24

قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و تایید فعالسازی از سوی کاربر ( مالک مشخصات ثبت شده در سایت mzbn.ir ) در سایت mzbn.ir به رسمیت قانونی خواهد رسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

ماده ۱) طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین صائب خانزاده مالک دامنه mzbn.ir که در این قرارداد “سایت میزبان” خوانده می شود، از یک سو و مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت نام کاربران میزبان که در این قرارداد «کاربر» نامیده می شود، در شهر رشت منعقد و برای طرفین حکم قرارداد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.

ماده ۲) تعریف واژگان
کلیه واژگان کاربردی در سایت میزبان که در معنی و مفهوم قرارداد تاثیر مستقیم دارند در قالب پیوست شماره یک (1) که جزء لاینفک قرارداد محسوب میشوند آورده شده است.

ماده ۳) موضوع قرارداد

اقدام کاربر به خرید کالا یا خدمات ارائه شده از طریق وب سایت میزبان به نشانی www.mzbn.ir مطابق قانون تجارت الکترونیک

ماده ۴) هزینه کالا و خدمات

هزینه کالا و خدمات محصولات ارائه شده “میزبان” به صورت مجزا در لینک هر محصول تعیین گردیده است.

ماده 5) وجاهت قانونی، مدت و شرایط تمدید قرارداد

1-5 ) به استناد مواد فصل چهارم قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۳۸۲ این قرارداد وفق فرآیند الکترونیکی در سامانه “میزبان” با پذیرش ایمیل معرفی شده در سامانه در هنگام ثبت نام و همچنین تکمیل ثبت نام با ارسال لینک در ایمیل و در صورت نیاز از طریق پیامک به شماره ی معرفی شده در زمان ثبت نام توسط کاربر، و ورود آن در سامانه توسط ایشان، حکم انعقاد قرارداد رسمی داشته و برای طرفین لازم الاجراست.

  • تبصره : کاربر با عضویت در سایت میزبان کلیه شرایط این قرارداد را پذیرفته است.
  • ۲-۶ ) این قرار داد از زمان انعقاد (مطابق با بند فوق) تا انتهای سال مدت زمان ارائه خدمات اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله ، خاتمه و یا فسخ قرارداد از سوی طرفین، قرارداد ، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج در پورتال کاربران در انتهای هر دوره ، به مدت زمانی که کاربر خدمات یا کالا را تمدید می‌کند بار دیگر تمدید می گردد و کاربر با ادامه فعالیت خود تمدید را پذیرفته است.

ماده 6) شرایط حاکم بر قرارداد

۱-6 طرفین موظفندکلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند. مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی.

۲-6 هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین کاربر و “میزبان” نمی باشد.

3-6 تحویل کالا و خدمات به صورت الکترونیکی(از طریق ایمیل و یا پرتال کاربری) به کاربر انجام خواهد شد.

4-6 در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد.

۶-5 کلیه ابلاغیه ها ، اخطارها، پیام ها و مکاتبات “میزبان” از طریق پنل کاربری و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می گیرد. “میزبان” مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام ها توسط کاربر نخواهد داشت.

6-6 در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با استفاده از کالا یا خدمات ارائه شده، مسئولیتی بر “میزبان” تحمیل گردد، کاربر موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر “میزبان” را جبران نماید.

ماده 7) تعهدات “میزبان”

بر اساس مفاد این قرارداد “میزبان” متعهد به انجام امور ذیل می باشد :

1-7 “میزبان” مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های شرکت، در صورت نیاز شرایط و بندهای قرارداد را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به کاربر، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری کاربر به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود.

2-7 “میزبان” آموزش های لازم به کاربر جهت استفاده از کالا و خدمات ارائه شده را در اختیار کاربر قرار داده، و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای کاربر از طریق الکترونیکی در پنل کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود.

ماده 8) حقوق و تعهدات کاربر

1-8 به موجب قرارداد حاضر، کاربر موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درست درخواستی “میزبان” خواهد بود.

2-8 به موجب این قرارداد، کاربر موظف به مطالعه و رعایت کلیه ی قوانین ، آیین نامه ها ، دستورالعمل(پیوست) ها و ابلاغیه هایی که “میزبان” در بخش مستندات سایت یا پنل کاربر یا ایمیل ایشان قرارداده یا ارسال می شوند خواهد بود.

3-8 کاربر اظهار می نماید از کلیه مقررات قانونی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با پولشویی، تعزیرات ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر قوانین مربوط از قبیل قوانین بین المللی ثبت دامنه(ICANN)، میزبانی وب و سایر موارد اطلاع کامل دارد و پای بند به رعایت آن ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود.

4-8) به موجب قرارداد حاضر، کاربر مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است، شناخته می شود و مسئولیت تمامی فعالیت هایی را که با نام کاربری او انجام می گیرند، از قبیل ثبت درخواست پشتیبانی، ثبت سفارشات، ارسال اطلاعات و سایر موارد ارتباطی، بر عهده خواهد داشت.

5-8) به موجب قرارداد حاضر کاربر متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع “میزبان” برساند (و یا از طریق کنترل پانل کاربری اطلاعات خود را بروزرسانی نماید).

ماده 9) خسارات قراردادی

9-1 چنانچه به موجب این قرارداد از جانب کاربر خسارتی به “میزبان” یا شخص ثالث وارد آید، کاربر ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

9-2 “میزبان” هیچگونه خسارتی تحت هیچ شرایطی بابت بروز مشکلات احتمالی از جمله مشکلات سخت افزاری ، نرم افزاری و یا شبکه ای که منجر به حذف، تخریب، تغییر اطلاعات و یا از کار افتادن یا متوقف شدن سرویس کاربران گردد، پرداخت نخواهد کرد.

9-3 مبلغ خسارت وارده به کاربر برای هر سرویس حداکثر تا معادل هزینه پرداخت شده برای همان سرویس توسط “میزبان” پذیرفته خواهد شد و “میزبان” هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خسارت مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

ماده 10) حل اختلاف

2-10 ) حل اختلاف بین کاربر و “میزبان”:

در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین کاربر و “میزبان”، مورد اختلاف توسط نظام صنفی رایانه ای رشت به عنوان داور مرضی الطرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

2-10 ) حل اختلاف در تفسیر این قرارداد

الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین محفوظ خواهد بود.

ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین، دو طرف به انجام تعهدات اولیه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه می دهند، در غیر این صورت، تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف، تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.

ماده 11) تفسیر قرارداد

1-11) در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور، هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد “میزبان” در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد.

2-11) کلیه حقوق “میزبان” (مصرح در این قرارداد) در زمان قرارداد و پس از آن قابل پیگیری می باشد

ماده 12) فسخ قرارداد

1-12 ) هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی ۳۰ روزه به طرف مقابل، قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند.

2-12) “میزبان” می تواند در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات کاربر طبق پیوست یک(1) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی کاربر به کلیه سرویس های “میزبان” را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب “میزبان” به کاربر متوقف خواهد شد و حق “میزبان” برای رد درخواست مجدد همکاری با کاربر محفوظ است.

3-12) در صورت محقق شدن هر یک از حالات پیوست یک(1) یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی کاربر، “میزبان” می تواند با اخطار کتبی الکترونیکی قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت “میزبان” با لغو امتیاز کاربری، ارائه خدمات به کاربر را متوقف خواهد نمود.

ماده 13) اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی و اقامتگاه قانونی “میزبان” در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه کاربر نیز همان محلی است که در فرم پنل کاربر توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.

ماده 14) ضمائم و پیوست ها

1. دستور العمل رسیدگی به تخلفات کاربران “میزبان”

پرداخت ها:

شما موظف هستيد كه حد اكثر تا 72 ساعت پس از سفارش هر پلان وب هاستينگ يا ثبت دومين مبلغ قابل پرداخت را به حساب واريز و “میزبان” را مطلع كنيد . در غير اينصورت سفارش شما لغو خواهد شد.

لطفا هزینه مورد نظر را به یکی از حساب های زیر (به نام “صائب خانزاده”) واریز کنید.

شرح

شماره

شرح شماره
شماره حساب بانک رسالت 10.5856697.1
شماره کارت 5041-7210-5341-6500
شماره شبا بانک رسالت IR