تغییر شماره حساب

به دلایل مالیاتی شماره حساب مربوط به امورات مالی میزبان تغییر کرد.

شماره کارت:
5892-1013-7214-3004
شماره شبا: IR740150001051702118333881
شماره حساب:
1051702118333881 بانک سپه
به نام صائب خانزاده

دیدگاهتان را بنویسید