میزبانی وب ارزان در اروپا

مجهز به هارد SSD

هاست یک گیگ آلمان
 • 1000MB​ فضا
 • 20000MB پهنای باند
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email اکانت
 • نامحدود SQL پایگاه داده
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 دامنه اضافی
هاست دو گیگ آلمان
 • 2 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email اکانت
 • نامحدود SQL پایگاه داده
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 دامنه اضافی
هاست سه گیگ آلمان
 • 3GB فضا
 • 60 GB پهنای باند
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email اکانت
 • نامحدود SQL پایگاه داده
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 دامنه اضافی
هاست 300 مگابایت آلمان
 • 300 مگابایت فضا
 • 6 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email اکانت
 • نامحدود SQL پایگاه داده
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 دامنه اضافی
هاست پنج گیگ آلمان
 • 5 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email اکانت
 • نامحدود SQL پایگاه داده
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • 5 دامنه اضافی
هاست 500 مگابایت آلمان
 • 500 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود FTP
 • نامحدود Email اکانت
 • نامحدود SQL پایگاه داده
 • نامحدود زیردامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • 0 دامنه اضافی