خانه

❤️پلن های میزبانی:

?حجم هاستپهنای باند هزینه شش ماهه
تومان
?
500 مگابابت1048829آنلاین سفارش دهید
200 مگابابت 619532 آنلاین سفارش دهید
100 مگابابت 49766 آنلاین سفارش دهید
50 مگابابت 24884 آنلاین سفارش دهید
10 مگابابت 1977 آنلاین سفارش دهید
  • هزینه ها به طور شش ماهه و سالانه است و بر اساس تومان، بیت کوین و دلار محاسبه می شود
  • کسانی که پلن های 200 مگ و 500 مگ را سفارش دهند می توانند یکی از بات های سالیانه فروشگاه gap.im/kstorebot را برای یک سال رایگان هدیه بگیرند

ویژگی های پلن های هاست