مدیریار 3 ماهه

40500 تومان

90روز
 • بی نهایت حساب کاربری
 • پشتیبانی برخط
 • مدیریت پا نویس
 • میانبر
 • زمانبدنی پله ای
 • زمانبندی خورشیدی
 • مدیریت زمانبندی ها
 • حجم فضای نامحدود
 • کسب درآمد
 • ایتا، توییتر، غدیرنا، وردپرس
 • گپ، بله، تلگرام،سروش،

مدیریار 1 ماهه

13500 تومان

30روز
 • بی نهایت حساب کاربری
 • پشتیبانی برخط
 • مدیریت پا نویس
 • میانبر
 • زمانبدنی پله ای
 • زمانبندی خورشیدی
 • مدیریت زمانبندی ها
 • حجم فضای نامحدود
 • کسب درآمد
 • ایتا، توییتر، غدیرنا، وردپرس
 • گپ، بله، تلگرام،سروش،

خبرخوان

32850 تومان

365روز
 • سرویس جانبی در کنار مدیریار
 • همزمان به همه شبکه ها
 • دریافت مطالب از آر اس اس
 • دریافت مطالب از کانال تلگرام
 • بدون نیاز به ربات
 • استفاده از امضا
 • کسب درآمد
 • ارسال با فایل چندرسانه ای
 • ایتا، توییتر، غدیرنا، وردپرس
 • گپ، بله، تلگرام،سروش،